F.A.Q.

Wat is champost?

Champost is een humusrijke bodemverbeteraar, afkomstig uit de champignonteelt.

Wat zijn de bestanddelen van champost?

Champost bestaat uit een mengsel van paardenmest, stro, kippenmest, gips en veen.

Waarvoor wordt champost gebruikt?

Champost wordt hoofdzakelijk als bodemverbeteraar ingezet in de land- en tuinbouwsector.

Wat is het organische stof gehalte van champost?

Het organische stof gehalte van champost is ca. 20%, oftewel 200 kg per 1.000 kg champost.

Hoeveel Stikstof (N) en Fosfaat (P2O5) bevat champost?

De forfaitaire gehaltes zijn 7,0 kg N en 3,9 kg P205 per 1.000 kg champost.

Hoeveel kali bevat champost?

Champost bevat gemiddeld 7,3 kg kali per 1.000 kg champost. De pH-waarde is 6,6.

Met welke regelgeving moet ik rekening houden als ik champost wil gebruiken?

Champost bevat dierlijke mest en valt daarmee onder de Nederlandse Mestwetgeving. Van elk transport wordt een Vervoersbewijs opgemaakt en ingediend bij RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland).

Hoeveel champost mag ik per hectare uitrijden?

Zonder bodembemonstering vooraf mag U 50 kg P2O5, oftewel 12,8 ton champost per hectare strooien.

Mag ik champost het gehele jaar door uitrijden op bouwland?

Op klei- en veengronden mag champost gedurende het gehele jaar worden uitgereden. Op zand- en lössgronden uitsluitend van 1 februari tot 1 september.

Kan ik ook champost ontvangen wanneer ik geen landbouwer ben en niet geregistreerd ben bij RVO?

Ook als particulier mag u champost gebruiken. Bovenstaande normen met betrekking tot uitrijden blijven onverminderd van kracht.

Ik woon in Vlaanderen en wil graag champost ontvangen. Kan dat?

Jazeker. Hofmans staat bij de Vlaamse Mestbank geregistreerd als Mestvervoerder klasse C en onze voertuigen zijn voorzien van de benodigde AGR/GPS-apparatuur.