Duurzaamheid

Champost

champost: onderdeel van een circulair proces

De teelt van champignons is een goed voorbeeld van een circulair proces, waarbij afval van één bedrijf als grondstof dient voor de volgende schakel in de keten. Zo start de kringloop met de productie van compost voor de champignonteelt. Deze voedingsbodem bestaat met name uit paardenmest, kippenmest en gips. Hierbij is de paardenmest uitsluitend stro-mest. Het stro is een restproduct uit de graanteelt. Deze graanteelt wordt mogelijk gemaakt door de bemesting met champost. Dit is, zoals eerder beschreven, een restproduct van de champignonteelt. Wij zijn er trots op dat we een bijdrage kunnen leveren aan deze kringloop.

Alternatieve toepassingen

Naast het gebruik van champost in het circulaire proces, hebben ook alternatieve toepassingen van champost onze aandacht. Zo neemt Hofmans actief deel aan projecten en onderzoek naar alternatief gebruik van champost. Hieruit is gebleken dat het mogelijk is om door middel van microbiologische processen warmte produceren uit champost. Deze duurzame warmte kan gebruikt worden voor het verwarmen van woningen en bedrijven die zijn aangesloten op een warmtenet. Daarnaast behoort het verwarmen van kassen en kwekerijen tot de mogelijkheden. Voor het produceren van warmte uit champost, hebben we samen met champignonkwekerij Van den Boomen in Gemert Upcycling ontwikkeld.

Hofmans_Upcycling
 

_DSC8375

champost als veenvervanger

Een andere mogelijke duurzame toepassing van champost is het vervangen van veen door dekaarde. Het winnen van veen staat ter discussie, omdat dit bijdraagt aan het klimaatprobleem. Wanneer er veen gewonnen wordt, komt er namelijk koolstof in de vorm van CO2 vrij. Het vervangen van veen door de dekaarde van de champost biedt de mogelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere sector en een beter klimaat. Dekaarde is de bovenste laag van de champost. Nadat de dekaarde is gestabiliseerd en gedroogd, is dit een ideale grondstof voor potgronden en groeisubstraten. Hierdoor kan het veen vervangen als grondstof en draagt het bij aan de verduurzaming van de sector.

Niet alleen de dekaarde kan als veenvervanger dienen, mogelijk kan ook de champost dit doen. Daarbij is het een nadeel dat de champost relatief veel mineralen en zouten bevat die het gebruik als veenvervanger beperken. Om ook de champost als geheel geschikt te kunnen maken als veenvervanger, wordt onderzocht of de mineralen als fosfaat, stikstof en kali uit de champost verwijdert kunnen worden. De verwijderde mineralen kunnen weer hergebruikt worden als meststof.

Het bio treat center

Er zijn wellicht nog meer toepassingen te bedenken voor de champost. Om dit te onderzoeken is Hofmans als mede-oprichter betrokken bij het Bio Treat Center (BTC) in Venlo. In het BTC worden verwerkingstechnieken en technologieën ontwikkelt om biomassa zoals champost geschikt te maken om als grondstof te kunnen dienen voor verdere verwerking in de biobased economy, waar fossiele brandstoffen niet meer gebruikt worden. Zie ook http://www.biotreatcenter.nl/.